181002_Referat_af_MR-moede_2._oktober_2018.docx | Greve Sogn