Ombygning 2018-19

Kirke- og kirkegårdsudvalget arebejder på at forbedre arbejdsforholdene i Johanneskirken. Der mangler kontorfaciliteter og et rum til undervisning af konfirmander.

Til undervisning af konfirmander vil det gamle klokketårn være velegnet, men isoleringen af tårnet er mangelfuld.
Der kan være 60 grader om sommeren og 0 grader om vinteren. Derfor skal der udføres en ombygning for vinduerne udskiftes til lavenergivinduer og vinduerne i taget fjernes. Det bliver udført udefra og med kraner.

Det trilstræbes at give så få gener for kirkelivet som muligt.

På længere sigt arbejdes der med at etablere en elevator så alle kan få adgang til tårnrummet.
Ligeledes arbejdes der på at etablere tre kontorer over de eksisterende kontorer, hvor elevatoren får et stop.

Denne ombygning forventes udført i sommeren 2019.

Tom Ferslev Jakobsen,
Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget


JOHANNESKIRKEN


Midt i 1980´erne opstod der et behov for en ekstra kirke i Greve sogn, hvor der var plads til mange mennesker. Kirken skulle samtidig rumme lokaler, som kunne bruges til forskellige formål såsom koncerter, foredrag, konfirmandundervisning og børneklub. Greve Kirke, der havde fungeret som områdets kirke helt tilbage fra ca. år 1150, ligger i landsbyen, og man fandt det mest hensigtsmæssigt at placere den nye kirke i centerområdet.

Grunden på Skoleholmen blev købt i 1987. Den arkitektkonkurrence, som menighedsrådet udskrev, blev vundet af arkitekt Keld Wohlert i 1991, og det første spadestik til Johanneskirken blev taget den 26. august 1993. Grundstenene, der blev lagt den 4. december 1993, er munkesten fra Greve kirke. De ses i kirkerummets væg til højre for hovedindgangen.

Indvielsen af Johanneskirken blev foretaget af biskop Bertil Wiberg og fandt sted Påskesøndag, den 16. april 1995.

Arkitekt Keld Wohlert har bygget kirkekomplekset op omkring det ottekantede tårn, der i stueplan fungerer som våbenhus. Tårnet er 17 meter højt. Ottekanten går igen mange steder i kirkebygningen, dens udsmykning og inventar. Ottekanten er et gammelt kristent symbol på genfødsel.


Døbefonten

Døbefonten er fremstillet af keramiker Per Rehfeldt, Gudhjem. Den er ottekantet ligesom kirkens tårn. Ornamentikken består af Y-kors, der symboliserer Jesus. Y-korsene får deres form ved opdeling af fladen i ligesidede trekanter, som symboliserer treenigheden. Kanten forneden og foroven er en zig-zag stribe, der forestiller slangen, som bider sig selv i halen, og derved er et symbol på evighed, uendelighed og verdensaltet. De opdelte siderelieffer med veksling mellem blanke og matte overflader skaber et optisk bedrag, så døbefonten får 16 kanter og derved danner den ottetakkede Jesus-stjerne.


Korset

Keramiker Per Rehfeldt har ligeledes lavet det latinske kors, som er opstillet i apsis. Korset er 3,25 meter højt og 2,25 meter bredt og er lavet af ca. 2000 små keramikrelieffer. Korset danner forskellige figurer, når det betragtes fra forskellig vinkel og afstand. Man opfatter bl.a. ottekanter, kors og otte- takkede stjerner.

Kirkesølvet

Kirkesølvet er udført af sølvsmed Claus Bjerring, København, og består af to lysestager, kalk og bægre, oblatæske og disk samt dåbsfad og dåbskande, hvor ottekantens formsprog også indgår på en smuk måde.Vægtæpper og messehagler

Væverske Vibeke Gregers fra Nysø ved Præstø har udformet og fremstillet de vævede vægtæpper og messehaglerne. Der er tre hold vægtæpper. Hvert hold består af 2 tæpper, hvis farve og motiv svarer til en bestemt tid i kirkeåret, i hvilken periode de to tæpper hænges på hver side af korset. Alle seks vægtæpper fremstår som mosaikker, der er holdt sammen af en bred ramme. I de nederste hjørner er indvævet en kalk, som er attribut for apostlen Johannes, der blev forgivet med gift, som han skulle drikke af en kalk. I de øverste hjørner indgår den otte- takkede Kristus-stjerne.

De "lyse" tæpper hører til perioden fra kirkeårets begyndelse, 1. søndag i advent og frem til Fastelavnssøndag, som er fastens begyndelse. Borten forneden symboliserer lignelsen om de 10 brudejomfruer. Betlehemsstjernen er med. Huset i midten er stalden. Den 3-fligede lilje, der symboliserer Jomfru Maria og Jesus i form af 
den fembladede rose. De tre små firkanter i forskellig farve symboliserer De hellige Tre Konger. Desuden ses de 6 stenkar, hvor Jesus laver vand til vin.

De rødviolette / lilla tæpper hører til fasten, påsken og pinsen. Motiverne beskriver Jesu dåb i Jordan floden med duen, der symboliserer Helligånden. Bespisningen af de 5000 på bjerget symboliseres via de to fisk 
og de fem kornaks. Den dobbelte Jakobsstige, påskemåltidet og nadverens indstiftelse er også nogle af motiverne og korsfæstelsen med den tomme grav og Helligåndens komme Pinsedag. 

De grønne tæpper hører til Trinitatistiden fra 1. søndag efter pinse til 1. søndag i advent. Her er motiverne: Skibet med Kristusmonogrammet omkranset af vand og bølger. Skibet med 3 fisk i krans, der symboliserer treenigheden med Faderen, Sønnen og Helligånden. Peters fiskefangst. Duen, som Noah sender ud af Arken. Skibet symboliserer dels den enkelte kristne, dels hele den kristne menighed. Livets træ er med som symbol på opstandelse og evigt liv.

De 4 messehagler er i farverne grøn, hvid, violet og rød. På ryg og bryst har de, ligesom tæpperne, motiver der symboliserer begivenheder i kirkeåret.


Orgelet

Kirkens orgel blev indviet 1. søndag i advent 1995. Orgelet er bygget af orgelbygger Poul Hansen fra firmaet P.G. Andersen. Orglet har 25 stemmer og er forsynet med moderne teknik, så organisten kan indkode, hvilke stemmer der skal bruges igennem en hel gudstjeneste. Der er i alt 1478 piber. Den største pibe er 240 cm. Den mindste pibe er 12 mm. Pladerne, som orgelpiberne består af, består af Sibomahognitræ og tin. Til tangenterne er der brugt eg med palisanderkanter. Det hvide på tangenterne er mammut ben fra Sibirien, og det sorte er ibenholt.


Kirkeklokkerne

I det 19 meter høje tårn ved siden af Johanneskirken hænger kirkeklokkerne. Klokkerne er støbt i kobber og tin. Der er to klokker. Den store klokke med tonen g1 vejer 675 kg, og den lille klokke med tonen a1 vejer 450 kg. Klokkerne er lavet i Holland af firmaet Petit og Fritsen, da der ikke længere støbes kirkeklokker i Danmark. På hver klokke er der et vers, som stammer fra et digt af K.L. Åstrup (1899-1980), som boede i nabosognet Kildebrønde. Menighedsrådet valgte digtene, fordi de udtrykker ønsket og meningen med det arbejde, der fremover skal foregå ud fra Johanneskirken:

Verset på den store klokke lyder:

Gå ud i alverden med Herrens bud
og lad det kun frejdigt lyde;
ja lær alt folket at frygte Gud
og sig i hans nåde fryde!

Verset på den lille klokke:

Gå ud til de mange med Herrens dåb
og lad dem på navnet døbe,
ja bring dem gaven af tro og håb,
som ingen for guld kan købe!


Sommeren 2019


MÅNEDENS SALME | Juli 2019

Peter Dass skrev omkring 1704 en afskedshilsen til sin menighed på Alstahaug lidt syd for polarcirklen på 36 vers: Min´ elskelig Tilhører´ Min´ smukke Kirke-Faar. Versene 10,11,5, 28 29 og 30 har man så lavet til en salme på...Læs mereKalender

BegivenhedDato

Højmesse - 5.s.e.Trin i Johanneskirken ved Christel Frederiksen

21. jul 11:00
12:00
21. jul 11:00 -
12:00

Sommermorgensang i Johanneskirken

23. jul 09:00
10:00
23. jul 09:00 -
10:00

Aftengudstjeneste i Johanneskirken ved Bente Lybecker

25. jul 19:30
20:30
25. jul 19:30 -
20:30

Højmesse - 6.s.e.Trin i Greve Kirke ved Kjeld-Ole Munk

28. jul 11:00
12:00
28. jul 11:00 -
12:00

Sommermorgensang i Johanneskirken

30. jul 09:00
10:00
30. jul 09:00 -
10:00

Højmesse - 7.s.e.Trin i Greve Kirke med dåb ved Lars Stuhr

4. aug 09:00
10:00
4. aug 09:00 -
10:00

Højmesse i Johanneskirken ved Lars Stuhr

4. aug 11:00
12:00
4. aug 11:00 -
12:00

Højmesse - 8.s.e.Trin i Johanneskirken ved Bente Lybecker

11. aug 09:00
10:00
11. aug 09:00 -
10:00

Højmesse i Greve Kirke ved Bente Lybecker

11. aug 11:00
12:00
11. aug 11:00 -
12:00

Sogneudflugt - Johanneskirken

Sommerudflugt til Sydsjælland og Nordfalster for sognets ældre tirsdag 13. …

13. aug 09:00
10:00
13. aug 09:00 -
10:00

Højmesse - 9.s.4.Trin i Greve Kirke ved Christel Frederiksen

H

18. aug 09:00
10:00
18. aug 09:00 -
10:00

Højmesse i Johanneskirken med dåb ved Kjeld-Ole Munk

18. aug 11:00
12:00
18. aug 11:00 -
12:00

Konfirmation i Johanneskirken ved Kjeld-Ole Munk

24. aug 10:00
11:00
24. aug 10:00 -
11:00

Konfirmation i Johanneskirken ved Kjeld-Ole Munk

24. aug 12:00
13:00
24. aug 12:00 -
13:00

Konfirmation i Johanneskirken ved Kjeld-Ole Munk

24. aug 14:00
15:00
24. aug 14:00 -
15:00

Friluftsgudstjeneste med sommerfest i Sognets Have ved Kjeld-Ole Munk

25. aug 11:00
12:00
25. aug 11:00 -
12:00

Studiekreds i Johanneskirken

29. aug 19:30
20:30
29. aug 19:30 -
20:30

Højmesse - 11.s.e.Trin i Greve Kirke ved Kjeld-Ole Munk

1. sep 09:00
10:00
1. sep 09:00 -
10:00

Høstgudstjeneste i Johanneskirken ved Chirstel Frederiksen

1. sep 11:00
12:00
1. sep 11:00 -
12:00

Vil du være medlem?

Det kan du nemt blive. Se her hvordan.


Bibelselskabet

med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.