TAK!

.. til alle jer, der kom og støttede op om Kulturweekenden 2017.

Der blev et overskud på 12.650 kr til Menighedsplejens arbejde. 

Tak!


Frivillighedsprisen 2012

I 2012 blev Greve kommunes Frivillighedspris givet til vores Eva Bjergkvist, for hendes store engagement og frivillige arbejde i Greve Sogn.


MENIGHEDSPLEJEN


JULEHJÆLP 2017

Igen i år vil det være muligt at søge hjælp til julen fra Greve Sogns Menighedspleje.

Ansøgningsfristen er mandag 11. december.

Ansøgningsskema kan afhentes på kordegnekontoret.
Er man forhindret, kan det også sendes. Kordegnekontorets åbningstider, mail og tlf. nr. kan ses på denne hjemmeside.

Besked om der er bevilget julehjælp gives 14. dec., hvis mailadresse er opgivet ellers kan der gå lidt længere tid.

Betingelsen for at søge er, at du bor i Greve sogn og at din eller din families økonomi har svært ved at hænge sammen.
Kender I nogen i sognet, der har behov så mind dem også om muligheden for at søge. Julehjælpen udbetales i naturalier.

Kjeld-Ole Munk, formand for menighedsplejen


Glimt fra menighedsplejens første 25 år

 

12. november 1986 stiftedes Greve sogns menighedspleje ved et møde i Greve gamle skole. Menighedsplejens adresse blev Michael Gjøesvej 1, hvilket den var frem til årsmødet 9. april 1997, hvor ny adresse bliver kordegnekontoret Skoleholmen 9.

Den første bestyrelse bestod af Henry Jørgensen (kasserer), Mette Hermansen, Eva Bjergkvist (næstformand), Mette Magnusson (sekretær), Merete Menze og Rut Gjerløv og Niels Refskou (formand). Ifølge vedtægterne kan præsterne i sognet være med uden for valg.

Den første opgave var julehjælp. Det besluttedes, at julehjælpen kun uddeles ’til værdigt trængende i Greve Sogn. Det besluttedes også at julehjælpen gives i form af julekurve/købmandskurve.

Økonomisk formåede menighedsplejen at skaffe en del penge. Lions Club har altid været en god hjælper, men også de lokale pengeinstitutter, såsom Privatbanken, Sparekassen SDS og Roskilde sparekasse gav et bidrag med. Donorernes navne ville efter bestyrelsens beslutning blive offentliggjort i kirkekalenderen.

Den første juleuddeling bestod af 4 kurve a 250 kr. og 7 kurve a 200. Bestyrelsen bragte kurvene ud til ansøgerne.

Det første årsmøde blev holdt 8. april 1987 kl. 20.30, og der meddelte formanden, at man agtede at være medlem af De samvirkende Menighedsplejer. Tanken om et værested var også oppe at vende, om ikke før så i hvert tilfælde, når den nye sognegård ved stranden er der! Formanden kan også meddele, at de Gjøeske legater efterhånden overgår til Menighedsplejen (legater som var blevet udbetalt til fattige enkeltpersoner, og når de dør, overtager menighedsplejen legatet).

De følgende år er det fortsat julehjælpen, der fylder, og fra 1987 må julekurvemodtagerne selv hente deres kurve. Der kommer også en klage fra en dame over, at hun får for lille en kurv! Rut Gjerløv udtræder af bestyrelsen og erstattes af Fritze Rasmussen, der overtager sekretærposten. Mette Hermansen overtager kassererposten. I 1988 og fremover kommer andre indtægtsgivende arrangementer til såsom åbent hus arrangement med salg af lagkage, kaffe med mere til 5 kr. pr enhed. Desuden er der planer om musikarrangementer med entre, men det ender med en forespørgsel om, at man må samle ind ved kirkens koncertarrangementer. Det bliver dog først virkelighed mange år senere.

I 1989 udtræder Henry Jørgensen af bestyrelsen og erstattes af Inger Brinkløv. Frokoster efter høstgudstjenesterne bliver fra 1989 en fast del af menighedsplejens arbejde.

1990 afløser Kjeld-Ole Munk Mette Magnussen i bestyrelsen.

Årsmødet afholdes 26.april 1995 for første gang i Johanneskirken. Ved årsmødet 1996 sker store ændringer. Formanden Niels Refskou flytter efter10 år som formand væk fra sognet og Kjeld-Ole Munk vælges som ny formand. Christian Bryld som ny næstformand endvidere nyvælges til bestyrelsen Inger Jørgensen og Vivi Marklund. Ud træder Mette Hermansen.

En ny tradition med årlig koncert af Greve Harmoniorkester sidste søndag i kirkeåret til fordel for menighedsplejen søsættes. Suppleanterne til menighedsplejens bestyrelse bliver en aktiv del af menighedsplejen. Vivi Thorsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Merete Menze.

Nye aktiviteter dukker op. I 1998 afholder menighedsplejen kræmmermarked, og polske børnehavebørn inviteres til frokost og kirkebesøg i Johanneskirken. Fra 2002 afholdes hyggeeftermiddag 2. tirsdag i måneden. I referatet kaldes den også tirsdagstræf og bamseklubben. Hvad julehjælp angår, så ligger antallet af ansøgere ret konstant på omkring 30. I 2002 gøres maden gratis ved høstgudstjenesterne. I stedt betales for drikkevarer og der holdes auktion.

I 2003 dukker ideen op om menighedslejr, og der besluttes at arbejde videre med ideen og i 2004 kan vi holde den første lejr. Et socialt tilskud fra kommunen gør at prisen er overkommelig og mange deltager. Julekurvsmodtagere har også været inviteret med. I 2004 deltager vi i Quiz i Grevecentret for at skaffe lidt penge til arbejdet. I 2006 begynder vi at holde diakoniens dag 1. søndag i februar. Det er en markering af at det kristne sociale arbejde er vigtigt

Onsdagscafen kommer også på programmet i disse år. Hver onsdag året rundt er der åbent fra 13-16 og mange mennesker kommer og har nogle rare timer. På en måde er det lidt af en opfyldelse af de første års tanker om et værested.

I 2006 overtager Menighedsplejen hele kulturweekendarrangementet og udbygger det, så det bliver en weekend med kunst, musik, oplevelse, hygge og information om kirkens og menighedsplejens arbejde. Mange mennesker gør en stor frivillig indsats, og weekenden giver et pænt overskud til menighedsplejens hjælpearbejde. Ved årsmødet indtræder Nete Agerskov i bestyrelsen i stedet for Inger Jørgensen.

Ved årsmødet 2007 vedtages for første gang en udtalelse, hvor menighedsplejen udtrykker undren over kriterier for besøgsvenner i de samvirkende menighedsplejer. Om det var vores reaktion eller andre, der senere fik De samvirkende menighedsplejer til at ændre holdning er ikke til at vide. Peter Jäger indtræder i bestyrelsen i stedet for Vivi Marklund og Kirsten Fynsk indtræder i stedet for Inger Brinkløv.

Ved årsmødet 2009 tages initiativ til anskaffelse af kørestole til dårligt gående i begge kirker. I stedet for Peter Jäger indtræder Eva Stentoft i bestyrelsen. Menighedslejren blev i det  år til en spændende menighedstur med besøg i København.

Ved bestyrelsesmødet i dec. 2010dukkede et problem op, vi ikke havde ventet, vi kunne ikke længere få julekurve pakket i Grevecentrets butikker, men Superbest i Solrød redder os.

Ved årsmødet 2011 stopper Eva Bjergkvist som kasserer og Birgitte Hinrichsen tager over.

Og så er de første 25 år gået. Forhåbentlig har ovenstående glimt givet et billede af en meget aktiv menighedspleje med mange aktive mennesker. Tillykke med vores jubilæum.

Kjeld-Ole Munk


Modtag NYHEDSBREVET!


Vil du være medlem?

Det kan du nemt blive. Se her hvordan.December 2017


MÅNEDENS SALME | December 2017

Salmen er skrevet af Johann Daniel Herrnschmidt (1675-1723). Han var præst i fyrstedømmet Wûrtemberg, siden blev han superintendent (en slags biskop) og til sidst professor i Halle, som var et centrum for pietismen (en kirkelig...Læs mereKalender

BegivenhedDato

Hyggeeftermiddag i Johanneskirken

12. dec 14:00
16:00
12. dec 14:00 -
16:00

Julekoncert i Johanneskirken

Midtvejs i den travle julemåned er der mulighed for rigtig at komme i julestemning, …

14. dec 19:30
21:00
14. dec 19:30 -
21:00

Højmesse 3. s.a. i Johanneskirken v/ Christel Frederiksen

17. dec 09:00
10:00
17. dec 09:00 -
10:00

Højmesse 3. s.a. i Greve kirke v/ Kjeld-Ole Munk

17. dec 11:00
12:00
17. dec 11:00 -
12:00

Julegudstjeneste i Johanneskirken v/ Kjeld-Ole Munk

24. dec 11:00
12:00
24. dec 11:00 -
12:00

Julegudstjeneste i Greve kirke v/ Christel Frederiksen

24. dec 11:30
12:30
24. dec 11:30 -
12:30

Julegudstjeneste i Greve kirke v/ Lars Stuhr

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Julegudstjeneste i Johanneskirken v/ Christel Frederiksen

24. dec 14:00
15:00
24. dec 14:00 -
15:00

Julegudstjeneste i Greve kirke v/ Christian Bryld

24. dec 14:30
15:30
24. dec 14:30 -
15:30

Julegudstjeneste i Johanneskirken v/ Christian Bryld

24. dec 16:00
17:00
24. dec 16:00 -
17:00

Julegudstjeneste i Greve kirke v/ Kjeld-Ole Munk

24. dec 16:00
17:00
24. dec 16:00 -
17:00

Juledag - Højmesse i Johanneskirken v/ Kjeld-Ole Munk

25. dec 09:00
10:00
25. dec 09:00 -
10:00

Juledag - Højmesse i Greve kirke v/ Christel Frederiksen

25. dec 11:00
12:00
25. dec 11:00 -
12:00

2. juledag - Højmesse i Johanneskirken v/ Christian Bryld

26. dec 09:00
10:00
26. dec 09:00 -
10:00

2. juledag - Højmesse i Greve kirke v/ Christian Bryld

26. dec 11:00
12:00
26. dec 11:00 -
12:00

Julefest i Johanneskirken v/ Christian Bryld

28. dec 11:00
12:00
28. dec 11:00 -
12:00

Julesøndag - Højmesse i Greve kirke v/ Christel Frederiksen

31. dec 11:00
12:00
31. dec 11:00 -
12:00

Nytårsdag - Højmesse i Johanneskirken v/ Kjeld-Ole Munk

1. jan 11:00
12:00
1. jan 11:00 -
12:00

Helligtrekonger - Aftengudstjeneste

Vi har en efterhånden årelang tradition for at fejre H.3.K. Aften i Greve kirke. En …

5. jan 19:30
20:30
5. jan 19:30 -
20:30

Bibelselskabet

med søgefunktion, informationer om Bibelen og dens historie, Søndagens Tekst samt redskaber til brug af Bibelen i hverdagen.