Ansatte på kirkegården

Peder Pedersen

Gartner og personalerepræsentant

Charlotte Monby

Kontorassistent

Træffetid mandag-torsdag kl. 11-12
Tlf. 43 61 06 75
greve@grevekirkegaard.dk

Marianne Christensen

Gartner

Tina Jacobsen

Gartner

Laila Denk

Gartner

Gitte Holm

Gartner

Andreas Vang Ryde

Gartner