Er du personen, der også er kreativ og iderig, når det drejer sig om sognets kommunikation udadtil, er du måske lige netop den person, vi søger. Du kan have en uddannelse eller erfaring inden for kommunikation, journalistik eller anden form for formidling, gerne som nyuddannet.
Vores kordegn gennem 17 år, har taget imod nye udfordringer andetsteds, og derforsøger Greve Sogns menighedsråd en ny medarbejder, der både er til administration og kommunikation med tiltrædelse den 1. oktober 2024.
Stillingen er på 37 timer pr. uge
Ansøgere, der ikke har uddannelsen som kordegn, må være indforståede med at tage denne ved førstkommende lejlighed (5 kurser á 1 uges varighed betalt af arbejdsgiver). Læs om uddannelsen på www.kordegn.dk
Greve Sogn, der er 1 af 6 sogne i Greve kommune, har 11.000 indbyggere. Der er to kirker i sognet – dels middelalderkirken Greve kirke med stor kirkegård beliggende i Greve Landsby - og dels Johanneskirken, med tilhørende kontor- og mødefaciliteter i Greve Midtby.
Vi har meget at byde på, og med menighedsrådets støtte sørger 18 engagerede medarbejder (10 kirkefunktionærer og 8 medarbejder på kirkegården) samt 4 præster for høj kvalitet i såvel gudstjenester og mange kirkelige handlinger såsom et stort antal koncerter, filmaftener, foredrag og andre sociale aktiviteter samt korarbejde og aktiviteter for børn. Disse aktiviteter ønsker vi formidlet til sognets borgere inden for alle aldersgrupper på en spændende og moderne måde.
Læs mere om Greve Sogn og stillingsopslaget på www.grevesogn.dk
Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Centralorganisationen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn.
Aftalerne kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk
Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 321.916,00 kr. – 426.538,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 338.012,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 38.193,00 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 921,00 kr. (nutidskroner) pr. år. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse ved direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Ansættelse sker ved Greve Sogns menighedsråd, Skoleholmen 9, 2670 Greve
Nærmere oplysningen om stillingen fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, Erik Jørgensen, på telefonnr. 20 12 73 65 / e-mail erul@youmail.dk.
Ansøgning med relevante bilag sendes til Greve Sogns menighedsråd på mail til adressen 7194fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. august 2024 kl. 12. 
Samtaler med udvalgte ansøgere forventes at finde sted i uge 34.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Oplys derfor i din ansøgning, hvem vi kan kontakte.
Der er tre måneders prøvetid.

 

Administrative kordegneopgaver, herunder
 • Koordinering – herunder ansvar for elektronisk kalender for de ansatte.
 • Betjening af kirkekontor.
 • Personregistrering.
 • Udarbejdelse af attester.
 • Deltagelse i kalendermøder (medarbejdermøder).
 • Kollektregnskab.
 • Ansvar for kontantkasse.
 • Håndtering af bilag, der videresendes til eksternt regnskabskontor.
 • Deltagelse gudstjenester
 • Deltagelse i menighedsrådsmøder og udarbejdelse af referat heraf.
 
Kommunikationsopgaverne omfatter:
 • Praktisk ansvar for Greve Sogns kommunikation om sognets aktiviteter og løbende og fortælle om nyheder og aktiviteter. Herunder på kirkens hjemmeside, lokale og sociale medier, via nyhedsbreve, plakater kalenderflyers, annoncer i lokalblad, pressemeddelelser.
 • Administration og vedligeholdelse vore databaser for nyhedsbreve og fotoarkiv. 
 • Dialog og samarbejde med præster, kirke- og kulturmedarbejder, organister, kirketjenere og relevante menighedsrådsudvalg (primært aktivitetsudvalget og medieudvalget).
 
Personligt har du:
 • Interesse i at arbejde med at fremme kirkens liv og vækst.
 • Evnen til at tænke nyt og kreativt.
 • Kommunikative egenskaber indenfor design og skriftlig fremstilling.
 • Kendskab til og erfaring med at arbejde med Microsoft Office værktøjer.
 • Kendskab og erfaring i arbejdet med grafisk design og billede- og videobehandling.
 • Kendskab til markedsføring og kommunikation på de sociale medier.
 • Relationelle kompetencer og du er god til at skabe kontakt mellem mennesker.
 • Imødekommenhed med let til smil, og du møder brugere med åbenhed, rummelighed og yder en god service.
 • Gåpåmod og er fleksibel i forhold til alle de opgaver, der skal løses.