Greve Sogns Menighedsråd

Det ny menighedsråd

På valgaftenen 15. september 2020 var der en rigtig god stemning og mange gode spørgsmål. Resultatet af valget blev 3 nye medlemmer af menighedsrådet og 3 nye stedfortrædere. Vi har i den nye 4-årsperiode et råd med 13 valgte medlemmer plus vores 2 præster samt 3 stedfortrædere. Der er afholdt konstituerende møde, og alle kender derfor deres plads i rådet og diverse udvalg. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde.

På vegne af valgforsamlingen Kirsten Arne Dandanell

 

Henvendelse til Greve Sogns kontor eller formand Niels Høst, tlf. 21 74 33 47.

Der afholdes menighedsrådsmøde den anden tirsdag i hver måned i Johanneskirken.

Møderne er offentlige og begynder kl. 18.30.

Foreløbig dagsorden vil være fremlagt på kordegnekontoret og ses på hjemmesiden.

Provstiudvalget

Afholder møder onsdagene 06. sep., 25. okt., og 29. nov.  kl. 9.30 Lundemosen 9.

Niels Saabye Høst

e-mail: n.hoest@gmail.com 

mob. 21 74 33 47

Bjarne Breinhild

Kirkeværge i JK og næstformand

Erik Henning Jørgensen

Kontaktperson

Ulla Marie Sørensen

Kasserer og underskriftberettiget

Kurt Thustrup Henriksen

AMO formand

Hans Staby Frost

Rådsmedlem

Marianne Bay Pedersen

Rådsmedlem

Heini Schärer

Rådsmedlem

Jette Poulsen

Rådsmedlem

Kirsten Arne Dandanell

Rådsmedlem

Tom Ferslev Jakobsen

Rådsmedlem

Linda Hansen

Rådsmedlem

Lonnie Busted Nielsen

Rådsmedlem

Hans Christian Jepsen

Kirkeværge / Greve Kirke

------------------------------------

Pernille Kjærnø

Stedfortræder

Mortan Martinsson

Stedfortræder

Todi Godsk Budsted

Stedfortræder