Greve Sogns Menighedsråd

Henvendelse til Greve Sogns kontor eller formand Lonnie Busted Nielsen, mobil: 24 41 77 07.

Der afholdes menighedsrådsmøde den anden tirsdag i hver måned i Johanneskirken.

Møderne er offentlige og begynder kl. 18.30.

Foreløbig dagsorden vil være fremlagt på kordegnekontoret og ses på hjemmesiden.

Provstiudvalget

Afholder møder onsdagene 17. januar og 21. februar, kl. 9.30 Lundemosen 9.

Sidste menighedsrådsvalg var 15. september 2020. Menighedsrådet består af 13 valgte medlemmer plus vore præster samt 3 valgte stedfortrædere.
Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode. Der er således igen menighedsrådsvalg 17. september 2024.

Menighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kontaktperson og kasserer samt medlemmer af de stående udvalg.

Se hvem der er medlem af Greve Sogns menighedsråd nedenfor.

Lonnie Busted Nielsen 

Formand 

Formand forretningsudvalget

e-mail: flaben39@hotmail.com 

mob. 24 41 77 07

Bjarne Breinhild

Kirkeværge i JK og næstformand

Erik Henning Jørgensen

Kontaktperson

Ulla Marie Sørensen

Kasserer og underskriftberettiget

Kurt Thustrup Henriksen

Formand Arbejdsmiljø-organisationen

Hans Staby Frost

Formand Kirke- og kirkegårdsudvalget

Formand Byggeudvalget

Niels Saabye Høst

Rådsmedlem

Heini Schärer

Formand Valgbestyrelsen

Formand Medieudvalget

Jette Poulsen

Rådsmedlem

Kirsten Arne Dandanell

Rådsmedlem

Tom Ferslev Jakobsen

Rådsmedlem

Marianne Bay Pedersen

Formand Præsteboligudvalget

Linda Hansen

Rådsmedlem

Mortan Martinsson

Kirkeværge / Greve Kirke

------------------------------------

Pernille Kjærnø

Stedfortræder

Mortan Martinsson

Stedfortræder

Todi Godsk Budsted

Stedfortræder