Nyheder

Menighedsrådsvalg 2024

Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalget, der finder sted 17. sept. 2024

Menighedsrådet fungerer som sognets og kirkens bestyrelse. Menighedsrådet har det lokale ansvar for at skabe gode rammer for livet i og omkring kirken, som jo er en væsentlig del af vor fælles kristne værdigrundlag og kulturarv.
Det omfatter også forvaltningsansvaret for sognets bygninger, kirkegård, økonomi og personaleledelse. En væsentlig del af opgaverne er også at skabe liv og fællesskab gennem aktiviteter og oplevelsestilbud, der medvirker til, at kirken opleves vedkommende og indtager en naturlig udadvendt, synlig og alsidig plads i den enkeltes og lokalområdets hverdag.

Kom og hør mere om valget og menighedsrådets spændende opgaver.

 

Læs mere om valget: klik her eller på billedet til venstre

Få mere info om Menighedsrådet og dets medlemmer: klik her

Vi har meget at tilbyde

Som en del af Folkekirken arbejder vi i Greve sogn for at forkynde det kristne evangelium i ord og gerning. Vigtige grundsten i vores arbejde er selvfølgelig afholdelse af gudstjenester, dåb, konfirmation, vielser, bisættelser og begravelser.
Derudover tilbyder vi undervisning af forskellig slags og mange sociale aktiviteter, der skaber fællesskab og samvær for børn og unge, samt yngre og ældre voksne. Musikken spiller en stor rolle i vores kirkeliv.
Greve sogn omfatter både middelalderkirken i Greve Landsby og den nyere Johanneskirke ved Greve Station. Vi er mange engagerede medarbejdere, et aktivt menighedsråd og en gruppe af frivillige (og vi kan altid bruge en ekstra frivillig indsats, så hvis der sidder ”en eller anden”, der har lyst til at bidrage, må I endelig melde jer).
På planchen til højre er der en oversigt med de aktivitetskategorier, vi væsentligst arbejder med. Ligesom der er et lille udpluk af nogle af de mange arrangementer og aktiviteter, vi har afholdt i det seneste års tid.
Nederst på siden kan I se, ”hvad der er på programmet” til og med februar måned. Og så kan I naturligvis løbende holde jer ajour på vores hjemmeside www.grevesogn.dk

Greve Sogn tilpasser sin eksterne kommunikation

Det husstandsomdelte kirkeblad ophører, og den øvrige informationsformidling styrkes
Menighedsrådet i Greve Sogn har gennem de sidste to år arbejdet med hvordan, vi mest effektivt informerer vore omgivelser om vore værdier og budskaber, om vore opgaver og de mange aktiviteter og begivenheder, vi tilbyder i sognet.
Det har været væsentligt, at vi fremover mere dynamisk og aktuelt kan informere om vore begivenheder og aktivitetstilbud, samtidig med at det øvrige stof i form af kontaktinformation og emneartikler vedrørende sogn, kirke, kristendom og tro får en
mere blivende og længere sigtet levetid.
Desuden har vi fokuseret på at øge vor digitale synlighed og -informationsformidling, dog uden at tabe den del af den ældre generation, der ikke anvender IT via pc eller mobiltelefon.
Dette arbejde resulterede i en ny plan for vor fremtidige eksterne kommunikation, hvor der lægges vægt på hyppigere lokal annoncering, enkeltsider (flyers) med begivenhedskalendere, kirkemagasin og temafoldere suppleret med digital kommunikation gennem vor hjemmeside og nyhedsbreve samt opslag på de sociale medier.
Planen indebærer også, at det kvartalsvise
kirkeblad med husstandsomdeling
i sognet ophører, og at denne udgave af bladet, der dækker perioden til og med februar 2024, således er den sidste.
Det er selvfølgelig altid trist at nedlægge en gammel tradition, men vi må også skabe fornyelse og tilpasning til de nye muligheder, som teknologien tilbyder og modtagerne anvender.
Og dette, vel at mærke, i balance med den økonomi, der er til rådighed herfor.
Vi er overbeviste om, at den ny plan sikrer, at alle har rigtig gode muligheder for at få viden og opdateret information om Greve Sogns virke, opgaver og aktiviteter.
I den første helside, der kommer i Sydkysten sidst i december, vil vi fortælle om alle de muligheder, du har for at sikre dig, at du får eller modtager sådan information fra Greve Sogn.
Her skal vi blot nævne:
• Greve Sogns hjemmeside: WWW.GREVESOGN.DK – Her kan du læse om sognet, se kalender og beskrivelse af kommende aktiviteter samt tilmelde dig vort Nyhedsbrev
• Månedlig helside i Sydkysten – Omtaler næste måneds begivenheder og aktivitetstilbud, kontaktinformation
og andre aktuelle emner.
• Kalenderflyers med indeværende og kommende måneds aktiviteter:
Sendes ud i nyhedsbrev, ses på hjemmesiden og hentes fysisk i kirkerne.

 

Haven er forvandlet til en byggeplads Haven er forvandlet til en byggeplads

Øverst: Haven er forvandlet til en byggeplads.

Nederst: Der skulle tre granvoksne mænd til at flytte vores brandsikrede arkivskab, som vejer 1,5 tons.

Undskyld vi roder

Udvidelsen af Johanneskirken er nu godt i gang.

Det vil kirkegængerne, som benytter kirken, have bemærket.
Den sædvanlige indgang til kirken er spærret, så man må hele vejen rundt om bygningen for at komme ind i kirken.
Værre er det, at et meget benyttet møderum i kirken ikke er tilgængeligt i hele byggeperioden.
Årsagen hertil er, at en del af udvidelse sker i forlængelse af dette møderum.
Det første, der er sket i byggeprocessen, er, at hele haven er gravet op, for at der kan laves kloak samt installationer til varme og el. Når dette arbejde er bragt til ende, påbegyndes støbning af gulve og opmuring af vægge, så man i løbet af nogle måneder vil få et indtryk af, hvordan kirken vil komme til at se ud. Arkitekturen i tilbygningen vil følge kirkens arkitektur, så der skabes en flot og harmonisk tilbygning.
Det hele skal kobles sammen. Derfor skal der laves forbedringer i det gamle møderum med henblik på, at der bliver skabt velfungerende undervisnings, møde- og foredragsfaciliteter.
Vi beklager, at vi i en periode har forringede faciliteter i Johanneskirken.
Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Ting tager lidt tid.
Men det gode er, at det hele skulle være færdigt før påske i 2024. Som alle ved, så er påsken kirkens største højtidsdag, derfor kan vi med glæde se frem til denne højtid næste år. Det bliver noget særligt.