Sognet og kirkerne

Greve sogns to kirker er placeret i hver sin ende af sognet.
I Greve Landsby (mod vest) ligger middelalder kirken Greve Kirke side om side med præstegården fra 1786.

I Strand-området, som blev udbygget i 60'erne, ligger Johanneskirken klemt inde mellem Greve S-station og Holmeagerskolen.
Kirken blev indviet påskedag 1995.

Vidste du at...

... der er skib, kor og apsis i kirken

Kirkerummet består af tre dele. Der er skibet, som er den del af rummet, hvor menigheden sidder.
Der er koret, som er stedet, hvor alteret står og så er der apsis, der er afrundingen af kirkerummet.
I nogle kirke har vi ikke alle dele, men det har vi i begge vores kirker.

Hvorfor disse navne?
Kunne vi ikke bare nøjes med at kalde det hele kirkerummet?
Det kunne man måske nok, men der er nu en ekstra rigdom i at tænke delnavnene med. Når menighedens del kaldes skibet, så er det ikke fordi, der hænger kirkeskibe, det er en tradition som er kommet til senere.
Nej, skibet udtrykker på sin egen måde, at som menighed er vi alle i samme båd.
I Peters første brev tales om, at vi ved dåben billedligt kommer om bord i Noas ark og derved frelses fra undergang.
Det er denne tanke, der har gjort at menighedens del af kirkerummet kaldes skibet.
Når vi mødes til gudstjeneste, så mødes vi med Jesus om bord i båden, der skal bringe os godt igennem livets farefulde færd. Den tanke kan de 'nyere' kirkeskibe, som hænger i flere kirker, også være med til at illustrere.

Koret slutter sig til skibets østlige ende, oftest som en mindre bygning. I katolsk tid, var koret sangernes plads, ofte var det katolske munke, der sang vekselsang. Deraf navnet.
På grund af alteret regnedes denne del for det helligste i kirken. Ofte er det markeret med, at man skal gå et trin op.
Der har ofte også været en korbue med udsmykning. Så vidste menigheden, hvor den var på vej hen.
Begge dele findes i Greve kirke.
I Johanneskirken er der ikke en markeret overgang. Den er jo også bygget efter katolsk tid.

Apsis er en halvcirkulær afrunding af koret mod øst. Apsis (apside) betyder runding/afrunding.
Ofte er der placeret et vindue i apsis, så morgensolen fra øst kommer ind i kirken med et bud om, at nattens og dødens mørke ikke skal herske.

Kjeld-Ole Munk

Månedens salme - august 2021

Nr. 8: Om alle mine lemmer

Denne salme er skrevet af nordnorske Peter Dass omkring 1704. Den er skrevet som en afskedshilsen til sin menighed i Alstahaug under titlen:  Min ’elskelig tilhører’ Min smukke Kirkefaar. Oprindelig var der 37 vers, og det er vers: 10, 11, 5,2 8 og 30, vi har med i salmen. Via Indre Missions sangbog kom salmen med i salmebogen

Salmen har en dobbelt tak kan man sige. Der er en tak for mit levede liv, som bare skal synges ud med fuld kraft. Livet beskrives med årets billeder v. 1-4. Der udover er der endnu en ligeså vigtig tak, nemlig en tak for livet i kirken v. 5-6.Takken rundes af med en bøn om, at dette liv også må frem til fuldendelsen i himlen med billedet fra Højsangen med Sulamit, der tager sin brudgom (Salomon?) i favn. Et billede på Jesus, der tager sin menighed i favn.

Melodien er en tysk folkevise, som også blev udbredt i Norden.